Strona istnieje od: 2001:09:01
Stronę odwiedziło:883792 gości.
Dzisiaj stronę odwiedziło 248 gości
Wczoraj stronę odwiedziło 187 gości

Witamy!

Nasza szkoła znajduje się w województwie dolnośląskim, na skraju Borów Dolnośląskich - jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce. Nasz powiat - Bolesławiec - znany jest w całej Europie z ceramiki (Ceramika Bolesławiecka - Bunzlauer Keramik). Tutaj także zmarł - w pogoni za Napoleonem - feldmarszałek Michaił Kutuzow. Cesarz Fryderyk postawił mu do dziś stojący obelisk.

W Nowej Wsi w jednym obiekcie znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum. Uczą się u nas uczniowie z kilku wiosek gminy Nowogrodziec: Zebrzydowej, Nowej Wsi, Kierżna, Parzyc, Czernej i Bieńca.


ZASTĘPSTWA

Co nowego w szkole?

Projekt unijny

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi bierze udział w Projekcie „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec”.

Okres realizacji projektu: 7 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020.

Całkowita wartość projektu 787 395,25 zł.

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu "Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec" będzie realizacja komplementarnych działań do podniesienia jakości nauczania w Szkołach objętych wsparciem w Gminie Nowogrodziec.

Realizacja Projektu ma na celu wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego w Gminie Nowogrodziec poprzez wprowadzenie nowego narzędzia- warsztatów efektywnej nauki ukierunkowanych na podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz wyposażenie szkoły w sprzęt TIK i podniesienie kompetencji nauczycieli.

 • Zadanie nr 1- Warsztaty dla Nauczycieli
 • Zadanie nr 2- Warsztaty Cyfrowy Świat
  W zadaniu zostanie stworzona kompletna pracownia informatyczna oraz zmodernizowana sieć bezprzewodowa.
 • Zadanie nr 3- Warsztaty Młody Naukowiec
  W ramach zajęć uczestnicy poszerzą kompetencje z zakresu przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka obcego oraz przedsiębiorczości i kreatywności.
 • Zadanie nr 4- Zajęcia uzupełniające
  Zajęcia bezpośrednio wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

  Realizacja zajęć dla uczniów od 16. 09. 2019 do 31. 12. 2020 r.

 • A.Kril 2019-02-14
  Walentynki!

  Klasa IV b wraz ze swoją wychowawczynią przygotowała dziś nam wszystkim niespodziankę. Najpierw obejrzeliśmy walentynkowe przedstawienie.

  A później każdy otrzymał słodkie serduszko!

  A.Kril 2019-02-14
  Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi rok szkolny 2019/2020
  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi ogłasza zapisy dzieci do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I na rok szkolny 2019/2020

  1. Zapisy dzieci (zamieszkałych w obwodzie szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 08 marca 2019 r.
  2. Zapisy dzieci (zamieszkałych poza obwodem szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r.
  3. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się w terminie od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 13 marca 2019 r.
  4. Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym odbywa się w terminie od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 15 lutego 2019 r.

  W roku szkolnym 2019/2020 obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-letnie urodzone w 2012 r.

  Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć na wniosek rodziców również dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, jeżeli w roku szkolnym 2018/2019 realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (posiadają pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego).

  W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

  Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 na podstawie dowodu osobistego rodziców.

  Zgłoszenie pobiera się bezpośrednio z sekretariatu, ze strony internetowej szkoły: DOKUMENTY lub STRONA BIP

  Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie (75 7362083), pocztą elektroniczną (szkolap18@wp.pl) lub pytać osobiście w sekretariacie szkoły.
  Anna Wodas 2019-02-11
  więcej ogłoszeń znajduje się tutaj