Strona istnieje od: 2001:09:01
Stronę odwiedziło:897377 gości.
Dzisiaj stronę odwiedziło 100 gości
Wczoraj stronę odwiedziło 1132 gości

Witamy!

Nasza szkoła znajduje się w województwie dolnośląskim, na skraju Borów Dolnośląskich - jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce. Nasz powiat - Bolesławiec - znany jest w całej Europie z ceramiki (Ceramika Bolesławiecka - Bunzlauer Keramik). Tutaj także zmarł - w pogoni za Napoleonem - feldmarszałek Michaił Kutuzow. Cesarz Fryderyk postawił mu do dziś stojący obelisk.

W Nowej Wsi w jednym obiekcie znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum. Uczą się u nas uczniowie z kilku wiosek gminy Nowogrodziec: Zebrzydowej, Nowej Wsi, Kierżna, Parzyc, Czernej i Bieńca.


ZASTĘPSTWA

Co nowego w szkole?

IX Festyn Rodzinny

Anna Wodas 2019-05-20
Zdanie podręczników

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem wypożyczania i udostępniania podręczników:
W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, po pisemnym wezwaniu do zwrotu, Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania (dotyczy klasy III edukacji wczesnoszkolnej ). W przypadku pozostałych klas edukacji wczesnoszkolnej oraz klas drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego rodzice zobowiązani są do odkupienia podręczników we własnym zakresie do zakończenia roku szkolnego
Anna Wodas 2019-05-20
Pierwsza pomoc
21 maja 2019r. nasz uczeń Radek Dul z klasy I SP zaprosił do naszej szkoły swojego brata - ratownika medycznego wraz z żoną - pielęgniarką . Dzięki temu dzieci z klas 0-III mogły doskonalić swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 


 


Maluchy słuchały, ćwiczyły i pytały z wielkim zaangażowaniem.
Dziękujemy!

Info i foto: B. Urbaniak

Anna Wodas 2019-05-23
więcej ogłoszeń znajduje się tutaj