Strona istnieje od: 2001:09:01
Stronę odwiedziło:1439425 gości.
Dzisiaj stronę odwiedziło 945 gości
Wczoraj stronę odwiedziło 212 gości

Witamy!

Nasza szkoła znajduje się w województwie dolnośląskim, na skraju Borów Dolnośląskich - jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce. Nasz powiat - Bolesławiec - znany jest w całej Europie z ceramiki (Ceramika Bolesławiecka - Bunzlauer Keramik). Tutaj także zmarł - w pogoni za Napoleonem - feldmarszałek Michaił Kutuzow. Cesarz Fryderyk postawił mu do dziś stojący obelisk.

Uczą się u nas uczniowie z kilku wiosek gminy Nowogrodziec: Zebrzydowej, Nowej Wsi, Kierżna, Parzyc i Bieńca.


ZDALNE LEKCJE
ZASTĘPSTWA

Co nowego w szkole?

Radosnego Dnia Dziecka


Anna Wodas 2020-06-01
Praca sekretariatu
Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 roku sekretariat nie przyjmuje interesantów w formie stacjonarnej. Kontakt wyłącznie drogą telefoniczną: 75 736 2083 lub e-mailową: szkolap18@wp.pl.

Korespondencję można również przekazywać do skrzynki listowej znajdującej się przy wejściu głównym do szkoły.
Anna Wodas 2020-05-25
Funkcjonowanie szkoły od 26 maja

Szanowni Państwo
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi podjął decyzję o uruchomieniu zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III od 25 maja 2020 roku oraz konsultacji z nauczycielami (dla uczniów klas IV-VII od 1 czerwca 2020, a dla uczniów klasy VIII od 25 maja 2020).

Zgłoszenia na zajęcia i konsultacje odbywają się poprzez dziennik elektroniczny (moduł Wiadomości).

Zgłoszenia na zajęcia opiekuńcze proszę kierować do pana Damiana Widery do godziny 12.00 dnia poprzedzającego.

Zgłoszenia dokonuje rodzic. W przypadku przekroczenia norm sanitarnych do zajęć kwalifikowane będą dzieci pracowników służb i innych osób pracujących.

Zgłoszenia na konsultacje należy kierować z konta ucznia lub rodzica do danego nauczyciela zgodnie z załączonym terminarzem do godziny 12.00 dnia poprzedzającego.

Przed uczestnictwem w zajęciach i konsultacjach niezbędne jest złożenie przez rodzica, z jego konta, oświadczenia o następującej treści:

numer telefonu do natychmiastowego kontaktu ..................... Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przy wejściu do budynku szkoły i w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, dziecko nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura) Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia w formie drukowanej z podpisem rodzica. Brak oświadczenia powoduje brak możliwości przyjęcia dziecka.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami poniżej:

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY
ORGANIZACJA KONSULTACJI
TERMINARZ KONSULTACJI
OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Anna Wodas 2020-05-22
więcej ogłoszeń znajduje się tutaj