Poniżej znajdują się skany kronik szkolnych. Kończą się one na 2007 roku, gdyż od tego czasu do dnia dzisiejszego wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły. :