Strona istnieje od: 2001:09:01
Stronę odwiedziło:1212443 gości.
Dzisiaj stronę odwiedziło 12 gości
Wczoraj stronę odwiedziło 135 gości

"2014 Młodzi - dla wolności"

Tutaj będziemy zamieszczać materiały, które opracujemy


KALENDARIUM WYDARZEŃ Z LAT 80. XX WIEKU

Rok Kalendarium wybranych wydarzeń
1980 Podwyżka cen i pierwsze strajki. Sformułowanie 21 postulatów strajkowych, m.in. powołanie niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych.
1981 Stan wojenny- 13 XII; zakaz strajków, manifestacji, internowanie działaczy związkowych i politycznych.
1982 Zawieszenie stanu wojennego, kontrola władz na organizacjami.
1983 Lech Wałęsa otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla. Odrodzenie ruchu związkowego , Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ ,Solidarność”.
1983 Papież Jan Paweł II przybywa pielgrzymką do ojczyzny. Przypomina, że organizowanie się w swobodne związki zawodowe jest prawem człowieka.
1984 Porwanie ks. Jerzego Popiełuszki, zaangażowanego w walkę o "Solidarność”.
1985 Sekretarzem KPZR zostaje Michaił Gorbaczow, występuje na rzecz zmian w systemie radzieckim.
1987 Politycy zachodni przebywający w Polsce z wizytą podejmują ( oprócz oficjalnych kontaktów z władzami PRL) rozmowy z Lechem Wałęsą ( m.in. George Bush- prezydent USA, Margaret Thatcher- premier Wielkiej Brytanii).
1988 Lech Wałęsa powołuje w Gdańsku Komitet Obywatelski, w którego skład wchodzą przedstawiciele opozycji oraz niezależni specjaliści reprezentujący różne dziedziny. W Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dojrzewa przekonanie o niemożliwości uratowania upadającego państwa, jeśli w sprawowaniu władzy zabraknie opozycji.
1988 Strajki robotników, demonstracje siły ZOMO. Pośrednikiem- między stroną rządową a ,,Solidarnością” staje się Kościół
XI 1988 Mieczysław Rakowski tworzy nowy rząd i proponuje opozycji współudział w sprawowaniu władzy. Oferuje przedstawicielom ,,Solidarności” kilka tek ministerialnych.
I 1989 Podczas posiedzenia KC PZPR zwolennicy porozumienia forsują uchwałę uznającą pluralizm polityczny i związkowy, czyli zgodę na to, aby na scenie politycznej w kraju było wiele partii politycznych, a w zakładach pracy więcej niż jeden związek zawodowy.
6 II- 5 IV 1989 Rozmowy przy ,,okrągłym stole”
4 VI 1989 Pierwsze, częściowo wolne wybory. W głosowaniu wzięło udział 62% uprawnionych. Na 161 miejsc przewidzianych dla opozycji w Sejmie wprowadzono 161 kandydatów. Na 100 miejsc w Senacie – 92 kandydatów.

SŁOWNIK POJĘĆ

HASŁO WYJAŚNIENIE
OPOZYCJA ugrupowanie (lub kilka ugrupowań, głównie partii politycznych), będące przeciwne polityce rządu, nie tworzą rządu oraz dążą do przejęcia władzy i realizacji swojego programu.
PARTIA POLITYCZNA organizacja, której celem jest dążenie do zdobycia i wykonywania władzy państwowej w celu realizacji swojego programu.
SAMORZĄDY TERYTORIALNE organizacja mieszkańców danego rejonu/terytorium, których łączą wspólne sprawy wynikające z bliskiego sąsiedztwa.
WYBORY metoda wybierania przedstawicieli społeczeństwa, np. parlamentarzystów, kandydatów na urzędy publiczne, np. prezydenta, burmistrza miasta.
ZWIĄZEK ZAWODOWY organizacja zrzeszająca pracowników, stawiająca sobie za cel ochronę ich celów.