Strona istnieje od: 2001:09:01
Stronę odwiedziło:1332561 gości.
Dzisiaj stronę odwiedziło 409 gości
Wczoraj stronę odwiedziło 362 gości
Praca sekretariatu
Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 roku sekretariat nie przyjmuje interesantów w formie stacjonarnej. Kontakt wyłącznie drogą telefoniczną: 75 736 2083 lub e-mailową: szkolap18@wp.pl.

Korespondencję można również przekazywać do skrzynki listowej znajdującej się przy wejściu głównym do szkoły.
Anna Wodas 2020-05-25
Funkcjonowanie szkoły od 26 maja

Szanowni Państwo
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi podjął decyzję o uruchomieniu zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III od 25 maja 2020 roku oraz konsultacji z nauczycielami (dla uczniów klas IV-VII od 1 czerwca 2020, a dla uczniów klasy VIII od 25 maja 2020).

Zgłoszenia na zajęcia i konsultacje odbywają się poprzez dziennik elektroniczny (moduł Wiadomości).

Zgłoszenia na zajęcia opiekuńcze proszę kierować do pana Damiana Widery do godziny 12.00 dnia poprzedzającego.

Zgłoszenia dokonuje rodzic. W przypadku przekroczenia norm sanitarnych do zajęć kwalifikowane będą dzieci pracowników służb i innych osób pracujących.

Zgłoszenia na konsultacje należy kierować z konta ucznia lub rodzica do danego nauczyciela zgodnie z załączonym terminarzem do godziny 12.00 dnia poprzedzającego.

Przed uczestnictwem w zajęciach i konsultacjach niezbędne jest złożenie przez rodzica, z jego konta, oświadczenia o następującej treści:

numer telefonu do natychmiastowego kontaktu ..................... Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przy wejściu do budynku szkoły i w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, dziecko nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura) Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia w formie drukowanej z podpisem rodzica. Brak oświadczenia powoduje brak możliwości przyjęcia dziecka.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami poniżej:

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY
ORGANIZACJA KONSULTACJI
TERMINARZ KONSULTACJI
OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Anna Wodas 2020-05-22
Komunikat Dyrektora Szkoły

Minister Edukacji Narodowej ogłosił zasady przeprowadzenia egzaminów i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Szczegóły można poznać na stronie Ministerstwa oraz w prezentacji.
A.Kril 2020-05-19
Zajęcia e-Naukobus

W czwartek 21 maja nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach e-Naukobus prowadzonych przez pracowników Centrum Nauki Kopernik.

Wirtualna wizyta e-Naukobusu, mająca formę dialogu i interakcji uczestników z prowadzącymi zajęcia, pozwoli uczniom naszej szkoły zapoznać się z wybranymi zagadnieniami naukowymi poprzez wspólne eksperymentowanie z edukatorami Centrum Nauki Kopernik. Zachęcamy do zapoznania się z krótką prezentacją zajęć pod adresem: Centrum.

Przy pomocy eksponatu Półkule Magdeburskie oraz wspólnie wykonywanych z edukatorami eksperymentów uczniowie zapoznają się ze zjawiskiem ciśnienia powietrza.

Zajęcia trwają 30 min i są prowadzone przez dwóch edukatorów. Dodatkowe 5 min przed każdymi zajęciami przeznaczone jest na kwestie techniczne. Poniżej przedstawiam wstępny harmonogram zajęć. Start – 09:00

  • 1 zajęcia - 09:00 – 09:35 - klasa Va
  • 2 zajęcia - 09:45 – 10:20 - klasa Vb
  • 3 zajęcia - 10:30 – 11:05 - klasa VIa

  • Przerwa techniczna – 11:05 – 11:50

  • 4 zajęcia - 11:50 – 12:25 - klasa VIb
  • 5 zajęcia - 12:35 – 13:10 = klasa VII
  • 6 zajęcia - 13:20 – 13:55 - klasa VIII

Zajęcia będą przeprowadzane przy pomocy programu Microsoft Teams. Uczniowie otrzymali już dane logowania do serwisu Office.com. Wśród aplikacji znajduje się m.in. Teams. Można także korzystać z osobnej, dedykowanej aplikacji. Dane logowania są te same co do Office. Wskazane jest posiadanie kamery internetowej (w telefonie lub w laptopie)

Wychowawcy klas mogą przeprowadzić z uczniami próbne logowanie i dołączanie do zajęć

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zajęcia finansowane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Centrum Nauki Kopernik prosi wszystkich uczniów o przygotowanie sobie materiałów do zajęć:
A.Kril 2020-05-16
Wyciąg z Zarządzenia nr 28 Dyrektora Szkoły
Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi w okresie od dnia 6 maja 2020 roku do dnia 24 maja 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi, zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Anna Wodas 2020-05-15