Strona istnieje od: 2001:09:01
Stronę odwiedziło:1490524 gości.
Dzisiaj stronę odwiedziło 42 gości
Wczoraj stronę odwiedziło 83 gości
Funkcjonowanie szkoły od 26 maja

Szanowni Państwo
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi podjął decyzję o uruchomieniu zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III od 25 maja 2020 roku oraz konsultacji z nauczycielami (dla uczniów klas IV-VII od 1 czerwca 2020, a dla uczniów klasy VIII od 25 maja 2020).

Zgłoszenia na zajęcia i konsultacje odbywają się poprzez dziennik elektroniczny (moduł Wiadomości).

Zgłoszenia na zajęcia opiekuńcze proszę kierować do pana Damiana Widery do godziny 12.00 dnia poprzedzającego.

Zgłoszenia dokonuje rodzic. W przypadku przekroczenia norm sanitarnych do zajęć kwalifikowane będą dzieci pracowników służb i innych osób pracujących.

Zgłoszenia na konsultacje należy kierować z konta ucznia lub rodzica do danego nauczyciela zgodnie z załączonym terminarzem do godziny 12.00 dnia poprzedzającego.

Przed uczestnictwem w zajęciach i konsultacjach niezbędne jest złożenie przez rodzica, z jego konta, oświadczenia o następującej treści:

numer telefonu do natychmiastowego kontaktu ..................... Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przy wejściu do budynku szkoły i w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, dziecko nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura) Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu
Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia w formie drukowanej z podpisem rodzica. Brak oświadczenia powoduje brak możliwości przyjęcia dziecka.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami poniżej:

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY
ORGANIZACJA KONSULTACJI
TERMINARZ KONSULTACJI
OŚWIADCZENIE RODZICA

Anna Wodas 2020-05-22

Szanowni Państwo - Drodzy Rodzice

To nie są łatwe dni dla nikogo. Chociaż jesteśmy osobno – to przecież jesteśmy razem łączy nas wspólna trosko o dobro naszych dzieci. Rozpoczynamy kolejny etap zdalnego nauczania. Jest to zadanie dla nas wszystkich nowe i trudne, ale musimy mu sprostać.

Dziś pragnę Wam Drodzy Rodzice podziękować, że wspieracie nas nauczycieli w zdalnym nauczaniu. To przecież Wy codziennie motywujecie dzieci do nauki, do pozostawania w domu ( za co im serdecznie dziękuję, że wykazują się taką dojrzałością i odpowiedzialnością ) do odrabiania lekcji , wspólnie uczycie się słówek i…
Często, mówiłem podczas zebrań z Państwem, że jesteśmy wspólnotą, że szkoła opiera się na filarach którymi są uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły. Dziś musimy to potwierdzić w codziennym działaniu. Bądźmy życzliwi dla siebie, wspomagajmy się, porostu bądźmy razem. Tylko w ten sposób nasza Szkoła – nasza wspólnota - przetrwa w dobrej kondycji ten trudny czas.

P.S.
Tak jak do tej pory, wszyscy nauczyciele wspomagają Was radą, pomocą, doświadczeniem i jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi, pytania proszę przekazywać je za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub na adresy e-mail nauczycieli, wychowawców a także do mnie na adres:
krzysztofkaczmarek801@gmail.com

Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia dla całej Rodziny
Krzysztof Kaczmarek
Dyrektor Szkoły

Anna Wodas 2020-04-15

Plan działań zdalnego nauczania

Grupa przedszkolna:

Harmonogram wysyłania zadań  i pomysłów na kreatywne zabawy  z dzieckiem w domu

Dzień tygodnia

Przedmiot

 

Środa 9.00-12.00

wychowanie przedszkolne

j. angielski

religia

 

Klasy I-III

Haromonogram wysyłania zadań do uczniów:

Dzień tygodnia

Przedmiot

 

Poniedziałek  9.00-12.00

 

edukacja wczesnoszkolna

 

Środa  9.00-12.00

 

edukacja wczesnoszkolna

j. angielski

 

 

Piątek  9.00-12.00

 

edukacja wczesnoszkolna

religia

 

W/w dniach nauczyciele losowo sprawdzają u uczniów wykonanie zadania, rodzic przesyła zdjęcie np. zeszytu, kart ćwiczeń itp.(po wcześniejszych ustaleniach z rodzicami)

Klasy IV-VIII

Tematy i zadania wysyłamy uczniom i rodzicom zgodnie z harmonogramem w godz. od 9.00 do 12.00 (oczywiście wysyłamy dla tych klas, które maja dane przedmioty).

Dzień tygodnia

Przedmiot

 

Poniedziałek

 

- matematyka

- przyroda / biologia

- język angielski

- w-f

- edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Wtorek

 

- język polski

- historia

- matematyka

- technika

- wos

 

 

Środa

 

- język polski

- geografia

- język angielski

- religia

 

 

Czwartek

 

- matematyka

- informatyka

- chemia

- język niemiecki

- muzyka

 

 

Piątek

 

- język polski

- fizyka

-język angielski

- plastyka 

- godzina wychowawcza

 

 

 

Przy wysłanym zadaniu nauczyciel podaje czas do kiedy zadanie powinno być wykonane.

 

Anna Wodas 2020-03-23
rekrutacja 2020/2021
W związku z wcześniejszą informacją, iż zapisy dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00– informujemy, że odpowiedni formularz zapisu dziecka można przesłać drogą e-mailową na adres: szkolap18@wp.pl. Podpisy zostaną uzupełnione w innym terminie.
Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej szkoły: DOKUMENTY lub STRONA BIP


Anna Wodas 2020-03-16
Profilaktyka zdrowotna


Anna Wodas 2020-03-09