Rozkład jazdy autobusów

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym do odwołania odbywać się będą dwa kursy powrotne.

W poniedziałki, wtorki, środy i piątki pierwszy kurs o godzinie 12.45, drugi o 14.35.

W czwartek pierwszy kurs o godzinie 12.45, drugi o 15.15.

Uczniowie dojeżdżający z klas kończących zajęcia po 6 lekcji zgłaszają się do świetlicy szkolnej.

Artur Kril
2021-09-01 00:00:00

Szanowni Państwo,

          Drodzy Uczniowie,

     Pragnę Was poinformować, że w dniach 01.09.2021 - 30.06.2022 roku będę przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. 

W tym czasie obowiązki Dyrektora pełnić będzie Wicedyrektor Szkoły - Pan Artur Kril.

Życzę Wam, aby rozpoczynający się rok szkolny 2021/2022 był pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń.

                                                                                                                                                                    Serdecznie pozdrawiam,

                                                                                                                                                                        Krzysztof Kaczmarek

Krzysztof Kaczmarek
2021-08-31 00:00:00
Rozkład jazdy autobusów

Podajemy do wiadomości rozkład jazdy autobusu porannego od 1 września. Rozkład został dostarczony przez przewoźnika.

  1. Zebrzydowa Wieś - 7.10
  2. Parzyce - 7.14
  3. Kierżno autostrada - 7.24
  4. Kierżno skrzyżowanie - 7.27
  5. Nowa Wieś - 7.29
  6. Bieniec - 7.35
  7. Zebrzydowa PKP - 7.40

Autobus powrotny o godzinie 9.30

 

Artur Kril
2021-08-30 00:00:00
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi wydał zarządzenie o organizacji roku szkolnego 2021/2022 oraz o organizacji rozpoczęcia roku szkolnego. W związku z tym podajemy do publicznej informacji zasady zawarte w zarządzeniu.

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2021 godzina 8.00

Przewozami w roku szkolnym 2021/2022 zajmować się będzie Firma Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski z Legnicy. W czasie przewozu obowiązują zasady sanitarne, jak w środkach komunikacji zbiorowej (między innymi obowiązek zasłaniania nosa i ust). Za przestrzeganie zasad odpowiada przewoźnik.

Rozkład jazy autobusów zostanie podany do wiadomości osobno.

Uczniowie i rodzice uczniów klasy pierwszej odbywają spotkanie z wychowawcą – panią Beatą Urbaniak – na sali gimnastycznej. Dopuszczalny jest udział obojga rodziców w uroczystości. Uczniowie i rodzice wchodzą do sali bezpośrednim wejściem z parkingu.

Nie odbędzie się spotkanie ogólne uczniów. Odbywają się jedynie spotkania z wychowawcami w klasach:

-Oddział przedszkolny 0               sala nr 8               pani Magdalena Pietrzak

-Klasa II                                         sala nr 9               pani Grażyna Janeczko

-Klasa IIIa                                      sala nr 7               pani Urszula Kril

-Klasa IIIb                                      sala nr 5               pani Bogusława Przewoźnik

-Klasa IV                                        sala nr 13            pani Małgorzata Drozd

-Klasa V                                         sala nr 22            pan Henryk Skrok

-Klasa VI                                        sala nr 4               pani Paulina Menke-Olczak

-Klasa VIIa                                     sala nr 11            pani Sylwia Puzio

-Klasa VIIb                                     sala nr 3               pani Iwona Zamorska

-Klasa VIIIa                                    sala nr 23            pani Iwona Budzińska

-Klasa VIIIb                                    sala nr 10            pani Karolina Jackowska

Do budynku szkoły wchodzą jedynie rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego (jeden rodzic-opiekun na dziecko).

Do budynku szkoły wchodzimy trzema wejściami – do sal od 5 do 9 od strony drogi z tyłu szkoły, do sal 2, 3, 4, 22, 23 wejściem głównym, do sal 10, 11, 13 od strony parkingu.

Odjazd autobusu planowany jest o 9.30 (jeden kurs)

Organizacja nauki w roku szkolnym 2021/2022

Do budynku szkoły mogą wejść tylko pracownicy i uczniowie oraz - w początkowych tygodniach nauki – jeden rodzic (opiekun) na każdego ucznia klasy I i przedszkolaka. Opiekunowie mają obowiązek stosować środki ochronne (maseczki zasłaniające usta i nos).

Zajęcia każdej klasy odbywają się w stałej, ustalonej dla danej klasy sali. Wejście do szkoły odbywa się trzema wejściami. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce. Numery sal oraz miejsca wejść są wykazane w komunikacie dotyczącym 1 września. Dyżurni w klasach odpowiadają za porządek oraz wietrzenie klas w czasie przerw. Po wyjściu dyżurnych sala jest zamykana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Zaleca się przebywanie uczniów w czasie przerw na świeżym powietrzu – każda klasa w miejscu wyznaczonym, przez wejście do ich klasy (teren zielony z tyłu szkoły, boisko i teren przed wejściem głównym).

Przebywanie w miejscach ogólnodostępnych (korytarze, toalety, biblioteka itp.) wiążą się z reżimem sanitarnym – obowiązuje zasłanianie nosa i ust. Obowiązkiem rodzica jest zapewnienie uczniowi odpowiedniej maseczki.

Zasady korzystania z biblioteki i świetlicy określone są w regulaminach i będą podawane do wiadomości uczniów przez opiekunów pracowni.

Kontakt ze szkołą

Kontakt rodzica ze szkołą odbywa się poprzez dziennik elektroniczny. Każdy uczeń i rodzic ma możliwość podglądu wystawionych ocen, frekwencji, zapowiadanych sprawdzianów i zadań domowych oraz wysyłania wiadomości do użytkowników systemu (także wychowawców i innych nauczycieli). Wiadomości są odbierane tylko w godzinach pracy.

Ze względu na możliwość wysyłania wiadomości i usprawiedliwiania nieobecności rodzic nie powinien udostępniać dostępu do swojego loginu i hasła dziecku. Konto rodzica i konto dziecka to są osobne konta!

Osoby postronne

Co do zasady osoby postronne nie mają możliwości wejścia na teren szkoły. Wszystkie sprawy załatwiane będą drogą elektroniczną. W przypadku konieczności wejścia osoba taka ma obowiązek zdezynfekowania rąk i zasłonięcia ust i nosa oraz musi wyrazić zgodę na kontrolę temperatury ciała. Obecność takiej osoby na terenie szkoły jest rejestrowana – musi się ona wylegitymować pracownikowi szkoły.

Drzwi wejściowe do szkoły poza przerwami są stale zamknięte. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek przywołujący pracownika szkoły oraz skrzynka na korespondencję.

Szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Anna Wodas
2021-08-29 00:00:00
List Ministra Zdrowia
Poniżej znajdą Państwo List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia

List

Anna Wodas
2021-08-19 00:00:00
Wyprawka pierwszoklasisty

Poniżej znajdą Państwo listę z wyprawką dla klasy pierwszej  na rok szkolny 2021/2022

 

Wyprawka pierwszoklasisty

Anna Wodas
2021-08-22 00:00:00