List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Poniżej list Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli

LISTAnna Wodas
2021-05-17 00:00:00
Zmiana organizacji pracy szkoły

Od 17 maja następuje zmiana organizacji nauki w naszej szkole

Przechodzimy w tryb hybrydowy (mieszany). Oznacza to, że część uczniów starszych klas szkoły podstawowej powraca do nauki stacjonarnej, a pozostała część pozostaje w trybie zdalnym. Tryb pracy klas I-III oraz 0 nie ulega zmianie.

·        I tydzień (17 - 21 maja)

o   klasy IV - VI uczą się w trybie zdalnym

o   klasy VII - VIII uczą się w trybie stacjonarnym

·        II tydzień (24 - 28 maja)

o   klasy VII - VIII uczą się w trybie zdalnym

o   klasy IV - VI uczą się w trybie stacjonarnym

Począwszy od 31 maja przewidywany jest całkowity powrót wszystkich uczniów do szkół.

Czas odbywania zajęć

Powraca czas trwania zajęć ustalony we wrześniu 2020:

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
----------------długa przerwa------------
4. 10.50 - 11.35
----------------długa przerwa------------
5. 11.50 - 12.35
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15

UWAGA! Powyższe godziny zajęć obowiązują zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym.

Egzaminy ósmoklasistów, dodatkowe dni wolne od zajęć

Egzaminy odbywają się w dniach 25 – 27 maja. 25 i 26 maja są dniami nauki dla wszystkich pozostałych uczniów (w trybie zdalnym i stacjonarnym). Dniem wolnym od zajęć jest 27 maja (czwartek).

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć jest także 4 czerwca (piątek po Bożym Ciele).

Tryb pracy szkoły

Nadal obowiązuje zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi o organizacji roku szkolnego 2020/2021. Przypominamy:

·        Do budynku szkoły wchodzimy trzema wejściami – do sal od 5 do 9 od strony drogi z tyłu szkoły, do sal 2, 3, 4, 11, 22 wejściem głównym, do sal 10, 13, 23 od strony parkingu.

·        Parking dla rodziców i osób postronnych wyznacza się po drugiej stronie drogi dojazdowej – za salą gimnastyczną.

·        Do budynku szkoły mogą wejść tylko pracownicy i uczniowie. Zajęcia każdej klasy odbywają się w stałej, ustalonej dla danej klasy sali. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce. W czasie przerw sale lekcyjne pozostają otwarte w celu dokładnego ich wywietrzenia, uczniowie opuszczają klasę i spędzają przerwy poza nią. Dyżurni w klasach odpowiadają za porządek oraz wietrzenie klas w czasie przerw.

·        Zaleca się przebywanie uczniów w czasie przerw na świeżym powietrzu – każda klasa w miejscu wyznaczonym, przez wejście do ich klasy (teren zielony z tyłu szkoły, wyznaczona część parkingu i teren przed wejściem głównym).

·        Przebywanie w miejscach ogólnodostępnych (korytarze, toalety, biblioteka itp.) wiążą się z reżimem sanitarnym – obowiązuje zasłanianie nosa i ust.

·        Zasady korzystania z biblioteki i świetlicy określone są w regulaminach.

·        Kontakt rodzica ze szkołą odbywa się poprzez dziennik elektroniczny. Wiadomości są odbierane tylko w godzinach pracy. Ze względu na możliwość wysyłania wiadomości i usprawiedliwiania nieobecności rodzic nie powinien udostępniać dostępu do swojego loginu i hasła dziecku. Konto rodzica i konto dziecka to są osobne konta!

·        Co do zasady osoby postronne nie mają możliwości wejścia na teren szkoły. Wszystkie sprawy załatwiane będą drogą elektroniczną. W przypadku konieczności wejścia osoba taka ma obowiązek zdezynfekowania rąk i zasłonięcia ust i nosa oraz musi wyrazić zgodę na kontrolę temperatury ciała. Obecność takiej osoby na terenie szkoły jest rejestrowana – musi się ona wylegitymować pracownikowi szkoły.

·        Drzwi wejściowe do szkoły poza przerwami są stale zamknięte. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek przywołujący pracownika szkoły oraz skrzynka na korespondencję.

Szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

A.Kril
2021-05-12 00:00:00
Wytyczne MEiN, MZ i GIS.
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W NOWEJ WSI dla klas I-III szkół podstawowych opracowane na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS.
Wszyscy uczniowie oraz ich rodzice /opiekunowie proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi.

Anna Wodas
2021-04-30 00:00:00
Komunikat Dyrektora Szkoły
W związku z przywróceniem zajęć w klasach I-III w trybie stacjonarnym Dyrektor Szkoły informuje i przypomina:

1. autobus szkolny kursuje od 4 maja według rozkładu ustalonego na początku roku szkolnego - wszystkie kursy,

2. szkoła działa w trybie wysokiego zabezpieczenia sanitarnego - niedozwolony jest pobyt rodziców i osób obcych w budynku szkoły bez każdorazowej zgody Dyrektora, kontakt z wychowawcami i nauczycielami odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, kontakt z sekretariatem drogą mailową lub telefonicznie - dane kontaktowe znajdują się na stronie szkoły.

3. sprzęt udostępniony do nauki zdalnej podlega zwrotowi (z wyjątkiem sytuacji, gdy uczeń ma dodatkowe zajęcia prowadzone zdalnie lub z tego samego sprzętu korzysta rodzeństwo uczęszczające do starszej klasy naszej szkoły),

4. nie należy wysyłać do szkoły ucznia z objawami chorobowymi (wysoka gorączka, kaszel itp.) lub objętego kwarantanną,

5. rodzic ma obowiązek pozostawić do dyspozycji szkoły numer telefonu do kontaktu w sytuacjach wymagających natychmiastowej konsultacji (np. pojawienie się objawów chorobowych u ucznia).

A.Kril
2021-04-30 00:00:00
Święta Majowe
Prezentacja przygotowana przez panią Martę Marmulę

Anna Wodas
2021-04-30 00:00:00
Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Drodzy Czytelnicy,

dziś mamy świętoKSIĄŻKI. To świetna okazja do podjęcia wyzwania czytelniczego!
Rodzajów wyzwań jest mnóstwo. Poniżej przykładowe propozycje:


Pani Marta Marmula przygotowała dla Was PREZENTACJĘ. <--- KLIKNIJ
Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki biblioteka szkolna ogłosiła konkurs plastyczny na reklamę ulubionej książki. Wpłynęło 12 fantastycznych prac. Komisja konkursowa nie miała problemu z wyłonieniem zwycięzców . Zostali nimi wszyscy uczestnicy konkursu:
Franciszek Witowski, Łucja Zięba - Górak, Maja Stec, Łukasz Witowski, Lena Zdunek, Pola Zdunek, Wojciech Majka, Luiza Zięba, Marcin Drozd, Hubert Dolecki, Magdalena Zięba, Weronika Olchawa.
Serdecznie gratulujemy!
.

Pamiątkowe dyplomy i upominki będą na Was czekały.

Anna Wodas
2021-04-23 00:00:00